Datoria publică de stat a Republicii Moldova a atins un nou nivel record, constituind 22 miliarde 578,53 milioane lei către sfîrșitul anului 2017, crescînd cu aproape 1,06 miliarde lei sau cu 5%, pe parcursul anului.


După cum reiese din datele Ministerului Finanțelor, în special, creșterea acestui indicator s-a datorat creșterii emisiunii hîrtiilor de valoare de stat pe piața primară în sumă 1 miliard 108,9 milioane de lei. Totodată, dinamica arieratelor a fost afectată de achiziționarea unei părți a hîrtiilor de valoare de stat (în valoare de 50 de milioane de lei), eliberată pentru a achita obligațiile de plată, rezultate din garanțiile de stat.

Astfel, către sfîrșitul lunii decembrie 2017, datoria pentru hîrtiile de valoare de stat, emise pe piața primară, a constituit circa 7 miliarde 223,9 milioane lei sau cu 1 miliard 108,9 milioane lei mai mult decît către finele lunii decembrie 2016.

Totodată, datoria pentru obligațiunile, emise pentru executarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată, rezultate din garanțiile de stat din 17 noiembrie 2014 și 1 aprilie 2015, la sfîrșitul anului 2017, a constituit 13 miliarde 291,2 milioane lei, micșorîndu-se cu 50 de milioane de lei.

Datoria pentru hîrtiile de valoare de stat convertite la sfîrșitul anului 2017 constituia 2 miliarde 063,4 milioane de lei ca și la începutul anului 2017.

De menționat faptul că în anul 2016 datoria publică internă a Republicii Moldova a crescut cu peste 14,29 miliarde lei sau de trei ori,însumînd la sfîrșitul lunii decembrie 2016, o sumă record anuală la acel moment de 21 miliarde 519,63 milioane de lei.

sursa