Persoanelor străine care pretind la obținerea pașaportului rus ar putea să li se permită să păstreze prima cetățenie.

Această idee a fost reflectată în anexele la proiectul bugetului federal pentru anii 2020-2022, elaborate de către Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei.

Potrivit Ministerului, realizarea politicii migraționiste în perspectivă va contribui la anularea cerinței obligatorii de „renunțare la cetățenia altui stat”.

De asemenea, se prevede să se simplifice modul de obținere a permisului de ședere temporară, a vizei de reședință și a cetățeniei pentru cetățenii străini care au învățat în instituțiile de învățămînt superior din Rusia și instituțiile de învățămînt de vază din țările CSI și Baltice.