Numărul de ore și discipline școlare obligatorii în învățămîntul liceal va fi redus, elevii de la treapta primară nu vor mai avea de făcut teme pentru acasă, iar cei de la treapta gimnazială nu vor mai primi note la disciplinele educația fizică, arta plastică și educația muzicală

Prevederile sînt incluse în Conceptul de dezvoltare a Curriculumului Naţional din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, făcut public de ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.

Potrivit ministrului, documentul are scopul de a simplifica programul școlar al elevilor și liceenilor și urmează să fie implementat începînd cu noul an școlar.

Astfel, numărul orelor de studiu pentru liceeni va fi redus de la 31 la 28 de ore pe săptămînă. Totodată, această categorie de elevi va avea pînă la şase discipline obligatorii şi doar trei opţionale.

„Noul plan prevede reducerea numărului de ore în treapta liceală, de la 31 de ore la 28 de ore. Reducerea numărului de discipline obligatorii în planul liceal, de la trei la șase ore, în funcție de planul de învățămînt selectat din cele pilotate. Avem trei planuri cadru pilotate în 35 de școli, dintre care trebuie să selectăm unul", spune ministrul Educației Culturii și Cercetării, Monica Babuc. Totodată, în treaptă gimnazială, disciplinele arta plastică, educaţie muzicală şi educaţia fizică vor fi evaluate prin calificative.

„Nu toți copiii au abilități de desen, de muzică sau pot să îndeplinească normativele la educația fizică. Prin urmare, în ciclul gimnazial, notele la arta plastică, muzică și educația fizică vor fi înlăturate", adaugă Monica Babuc.

Totodată, la ora de dirigenţie vor fi introduse module de dezvoltare personală și profesională, precum și module de voluntariat. Disciplina de educaţie tehnologică va fi transformată în module de robotică şi informatică aplicată, în treapta gimnazială, iar disciplina educaţia civică va fi redenumită în Educaţie pentru societate.

„Această Educație pentru Societate va include în sine Educația pentru Cetățenia Democratică, Educația pentru Drepturile Omului, Educația pentru Integritate și Educația Interculturală și Patriotică", conchide Monica Babuc.

Monica Babuc dă asigurări că reducerea numărului de ore de studiu nu va afecta salariile pedagogilor. De menționat că schimbarea Curriculumului Naţional va costa 15 milioane de lei.

sursa