Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Transilvania din România, care împreună dețin pachetul de 66,76% din acțiunile Băncii Victoriabank, intenționează să răscumpere restulacțiunilor băncii - 33,24%.

Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat prospectul ofertei pentru achiziționarea a peste 8,3 milioane de acțiuni ale Victoriabank, inițiată de compania olandeză VB Investment Holding BV, prin intermediul căreia Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Transilvania au cumpărat acțiunile Victoriabank, devenind acționar majoritar.

Obiectul propunerii pentru licitație este achiziționarea a 8 milioane 308,6 mii acțiuni ordinare ale Victoriabank la prețul de 78,21 lei fiecare. Astfel, suma tranzacției va constitui de 649,8 milioane lei. Oferta este valabilă timp de 70 de zile. În cazul săvîrșirii acestei tranzacții, BERD și Banca Transilvania vor avea controlul total asupra Victoriabank, deținînd în total pînă la 100% din acțiuni.

De remarcat faptul că la 16 ianuarie 2018 a fost înregistrată tranzacția de cumpărare și vînzare a 39,2% din acțiunile Victoriabank Băncii Transilvania din România, contra sumei de 766,5 milioane lei, iar drept rezultat Victoriabank și Banca Transilvania au devenit acționari majoritari ai băncii, deținînd în comun 66, 76% din acțiunile băncii moldovenești.

Anterior, BERD, prin compania VB Investment Holding, înregistrată în Țările de Jos și deținută și controlată de BERD, și-a consolidat participația deținută la Victoriabank în proporție de 27,56%, pentru a restabili guvernanța corporativă eficientă și a atrage un investitor strategic puternic pentru Victoriabank. Totodată, BERD este acționar al Băncii Transilvania din anul 2001.

Banca Națională a Moldovei a emis autorizația de cumpărare și deținerea pînă la 100% din pachetul de acțiuni ale Victoriabank Băncii Transilvania din România, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

sursa