Ultimul sunet va răsuna mîine pentru 81.445 de elevi din țară.

Astfel, elevii claselor I-IV își vor lua rămas bun de la școală pe timp de 3 luni în timp ce elevii claselor gimnaziale și liceale îi vor mai aștepta un obstacol care urmează să-l treacă și anume -examenele de absolvire.

În ciclul gimnazial sînt înmatriculați circa 30.411 elevi iar în cel liceal 18.776. De asemenea, în acest an au fost examinate şi aprobate regulamente noi cu privire la modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenelor şi evaluărilor naţionale pentru sesiunea de Bacalaureat, care se va desfășura în perioada 5-22 iunie. Un element de noutate este dreptul la contestaţii şi pentru toţi candidaţii care participă în sesiunea suplimentară, în mod indirect prevederea respectivă va condiţiona o calitate mai bună a verificării iniţiale. Data desfășurării examenelor de absolvire a gimnaziului se vor desfăşura în perioada 4 iunie-14 iunie.

Orarul examenelor de absolvire a gimnaziului:

Limba de stat – 4 iunie

Matematica – 7 iunie

Limba de instruire – 11 iunie

Istoria  – 14 iunie

Orarul sesiunii de Bacalaureat:

Limba de stat (alolingvi), pentru profilurile: real, umanist, arte şi sport – 5 iunie

Limba de instruire, pentru profilurile: real, umanist, arte şi sport – 8 iunie

Limba străină, pentru profilurile: real, umanist, arte şi sport – 12 iunie

Al IV-lea examen, pentru fiecare profil în parte – 15 iunie

Disciplinele şcolare propuse spre alegere pentru proba la solicitare – 19 iunie

Limba şi literatura ucraineană/ bulgară/ găgăuză – 22 iunie