Curtea Constituțională (CC) a declarat Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, adoptată pe 1 septembrie 1989, care stabilește că „limba rusă, ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS, se foloseşte pe teritoriul republicii alături de limba moldovenească în calitate de limbă de comunicare între naţiuni, ceea ce asigură un bilingvism naţional-rus şi rus-naţional real”, ca fiind desuetă (care nu mai corespunde spiritului vremii, depășită - n.r.).

Astfel, CC a admis parțial sesizarea unui grup de deputați liberali, depusă pe 23 ianuarie curent, care îi solicitau Înaltei Curți să declare neconstituționale cinci legi în vigoare care ridică limba rusă la rang de „limbă de comunicare interetnică” în R. Moldova.

Mai exact, magistrații au constatat neconstituționalitatea Articolului 4, alineatul 2 din Codul Jurisdicției Constituționale și a Articolului 31, alineatul 2 din Legea cu privire la Curtea Constituțională.

„Se constată desuetudinea Legii nr. 34-65 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti. Se declară inadmisibile celelalte capete ale sesizării”, a citit verdictul judecătorul Mihai Poalelungi.

Menționăm că liberalii au solicitat, de asemenea, anularea Legii care prevede publicarea actelor oficiale și în limba rusă, a prevederilor Regulamentului Parlamentului care se referă la traducerea actelor și a ședințelor în limba rusă etc., acte ce pun limba rusă pe picor de egalitate cu limba oficială a R. Moldova. Cererea a venit după ce Curtea Constituțională a trimis o adresă Parlamentului de a aduce legislația națională în conformitate cu decizia Înaltei Curți din 2013, care stabilea că limba oficială în R. Moldova este cea română, întrucît Declarația de Independență a R. Moldova care arăta acest lucru prevalează Constituției, document aprobat peste cîțiva ani.