Parlamentul a votat, în ședința de astăzi, Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova. Proiectul de lege a fost susținut de 53 de deputați din cei prezenți.

Scopul  Concepției este să servească drept punct de referinţă pentru politici publice coerente în domeniul mass-media, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în societate.

Între obiectivele Concepţiei este stabilit un cadru normativ eficient de reglementare a activităţii mass-media. La fel, un cadru juridico-economic care să asigure gestionarea domeniului mass-media ca agent economic specific în condiţiile economiei de piaţă şi concurenţei loiale.

Un capitol separat se referă la instrumente şi căi de soluţionare a problemelor identificate. Documentul a fost  elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media și promovat în Parlament de un grup de deputați.

Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media constituie o platformă de comunicare și un mecanism de cooperare permanentă între Parlament și reprezentanții instituțiilor media, instituțiilor internaționale și ONG-urilor media.