Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) din Republica Moldova vor întreprinde mai multe acţiuni necesare pentru schimbarea de paradigmă în acest sector.

În urma experienței acumulate pe parcursul a peste zece ani de activitate, reprezentanții agențiilor au pus ieri în discuție un șir de probleme identificate și au propus scenarii pentru evoluția mai bună a domeniului, transmite MOLDPRES.

Discuțiile au fost ghidate de experți internaționali și naționali, acordînd asistenţă Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în procesul de elaborare a unei noi paradigme a dezvoltării regionale, focusată pe stimularea economică și creșterea competitivității regiunilor.

Directorul ADR Centru, Viorel Jardan, a menționat importanța remodelării cadrului actual de dezvoltare regională și crearea unui mecanism eficient și lucrativ în totalitatea activităților derulate de toate instituțiile implicate în procesul de dezvoltare regională.

La rîndul său, Maria Culeșov, şeful ADR Sud, a relevat că „o agenţie de dezvoltare regională trebuie să aibă o aşa-numită arhitectură internă” şi s-a referit la procedurile derulate în scopul implementării unor proiecte concrete.

Totodată, s-a discutat rolul actual al celei mai importante structuri decizionale la nivel regional – Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD). Potrivit participanţilor la întrunire, CRD rămîne a fi o structură, din punct de vedere operațional, foarte greoaie, care pune probleme de adunare a cvorumului, dar și care nu reușește să armonizeze suficient de bine interesele actorilor implicați în proces.

Un alt subiect al discuțiilor a fost axat pe elaborarea unui concept de propunere de politică publică a dezvoltării urbane în R. Moldova. Obiectivul politicii noi constă în dezvoltarea unei rețele de poli de creștere/zone urbane funcționale și atractive pentru locuitori, investitori și turiști în ţara noastră.

Experții internaționali au accentuat importanța unor noi soluții, mult mai eficiente pentru cadrul instituțional de dezvoltare regională, care trebuie să țină seama de cele mai bune practici internaționale și de lecțiile învățate, precum și de aspectele de mediu, sociale și de gen.

Asistența experților în elaborarea politicii de dezvoltare urbană și a conceptului noii paradigme de dezvoltare regională, bazate pe competitivitate și dezvoltare economică este posibilă datorită suportului oferit prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.