Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova va fi publicată mîine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Documentul va servi drept punct de referinţă pentru politicile publice în domeniul mass-media, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituţional la informaţie al cetăţenilor şi în consolidarea unei societăţi democratice.

În Concepție este stabilit cadrul normativ de reglementare a activităţii mass-media, menit să asigure funcţionarea acesteia pe principii democratice şi într-un spaţiu mediatic securizat. La fel, a fost reglementat şi cadrul juridico-economic care să asigure gestionarea domeniului mass-media ca agent economic specific în condiţiile economiei de piaţă şi concurenţei loiale.

Un capitol separat din Concepţie se referă la instrumente şi căi de soluţionare a problemelor identificate. Soluțiile includ perfecţionarea continuă a cadrului juridic naţional în domeniul mass-media şi în domenii conexe, elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei, programului şi planului de acţiuni în vederea realizării obiectivelor Concepţiei, monitorizarea şi analiza procesului de implementare, precum și dezvoltarea cercetării domeniului mass-media. Anual, Guvernul va elabora rapoarte privind rezultatele implementării obiectivelor.

Potrivit autorilor, Concepţia corespunde reglementărilor europene și a fost elaborată de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media.