Odată cu validarea recentă a mandatelor parlamentarilor aleși, în mai puțin de două săptămîni, potrivit Constituției, noua legislatură a Parlamentului se va întruni în prima ședință plenară, care va fi prezidată de cel mai în vîrstă deputat, socialistul Eduard Smirnov (79 de ani).

În paralel cu alegerea preşedintelui și a vicepreședinților Parlamentului, dar și formarea Biroului permanent, în termen de 10 zile de la prima ședință sînt constituie fracțiunile parlamentare. Fracţiunile parlamentare funcționează după regulamente proprii și sînt alcătuite din cel puţin 5 deputaţi aleşi pe listele concurenţilor electorali.

În același timp, deputaţii independenţi (în noul Parlament au fost aleși doi) se pot afilia altor fracţiuni parlamentare.

Odată constituite, fracţiunile parlamentare îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, deputatul poate fi membru doar al unei fracţiuni. Acesta poate părăsi fracţiunea, dar și fracțiunea poate exclude membri din rîndurile sale.

Deputatul care a părăsit fracţiunea sau a fost exclus din fracţiune poate, după o perioadă de 6 luni de la părăsirea fracţiunii sau de la excluderea sa din fracţiune, să se alăture la orice altă fracţiune.

Fracţiunilor parlamentare li se pun la dispoziţie încăperi pentru lucru, tehnică birotică, rechizite de birou şi li se acordă servicii necesare activităţii lor eficiente.

Preşedintele fracţiunii parlamentare este asistat de un cabinet propriu, care se formează ţinîndu-se cont de reprezentarea proporţională a fracţiunii în Parlament şi al cărui personal este angajat în temeiul încrederii personale acordate de preşedintele fracţiunii.

În urma alegerilor parlamentare desfășurate în baza sistemului electoral mixt, în Parlamentul au fost aleși 35 de deputați socialiști, 31 deputați democrați, 26 de parlamentari ai blocului „ACUM”, 7 deputați ai Partidului „Șor” și doi parlamentari independenți, aleși pe cele două circumscripții create pentru regiunea transnistreană.